590,- Førstekonsultasjon                  390,- Oppfølging