KiroMed ligger sentralt på Ensjø i Oslo og drives av Kjetil Heiberg Daasvand.

Behandlingen omfatter både akutte og kroniske lidelser/smerter. Personlig fokus og oppfølging er sentralt i behandlingen.

KiroMed er lokalisert i Gladengveien 4E.

KiroMed er tilknyttet flere forsikringsavtaler og  behandlingsnettverk, blant annet: