Førstekonsultasjon

890,-

Oppfølging

550,-

Utvidet time

790,-

Ved akuttbehandling i helg/kveld vil det komme et tillegg på 650,-